Kommunikaatiokulma

Kommunikaatio- kulma

Kommunikaatiokulman puheterapeutit ovat kaikki kokeneita ammattilaisia, ja asiakkaalla on aina saatavilla koko tiimin asiantuntemus, jotta kuntoutus on sekä yksilöllisesti suunniteltua että laadukasta ja vaikuttavaa. Olemme Kelan pitkäaikainen palveluntuottaja. Asiakasmäärämme on hallittu, jotta voimme toteuttaa tapaamiset asiakkaan luona ja ottaa asiakkaan lähipiiriin huomioon.

Kaikkien terapeuttiemme äidinkieli on suomi ja he toteuttavat puheterapiapalveluja suomen kielellä. Ohjauksia pystymme toteuttamaan myös englanniksi.

Kaikki puheterapeuttimme käyttävät monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten tukiviittomia, kuvia tai puhelaitteita – tarpeen mukaan.

Näin tiimimme toimii:

  • Jokaisella asiantuntijalla on oma erityisosaamisalue, jota vahvistamme käytännön työssä päivittäin.
  • Olemme vahvoja ammattilaisia yksilöinä ja toimimme moniammatillisena tiiminä täydentäen toistemme osaamista.
  • Meillä on monipuoliset ja toimivat työkalut ja -menetelmät, joita kehitämme jatkuvasti, jotta pystymme vastaamaa asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Varaamme tarvittavat resurssit terapiatyön ohjaukseen, kollegoiden yhteistyöhön sekä henkilöstön työnohjaukseen.
  • Suunnittelemme työmme siten, että henkilöstö voi hyvin ja tiimityö on laadukasta.

Tutustu puheterapeutteihin:

Kirsi Katajisto

Lähes 20 vuoden kokemus kuntoutuksesta – sekä puheterapeuttina että fysioterapeuttina – on antanut minulle laaja-alaisen otteen kuntoutustyöhön. Olen saanut työskennellä niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin puolella, kehitysvammahuollossa ja kommunikoinnin apuvälineasiantuntijana. 

Nyt yrittäjänä Kommunikaatiokulmassa pyrin kehittämään alaa ja erityisesti haluan kiinnittää huomiota siihen, että palvelemme asiakkaitamme tiiviissä yhteistyössä heidän lähiyhteisöjensä kanssa. Pitkän kokemukseni pohjalta tiedän, että yhteistyöllä saamme parhaita tuloksia. 

Kommunikaatiokulmassa toimin toimitusjohtajana, mentorina ja innostajana. Kannustan yrityksen upeaa asiantuntijatiimiä käyttämään luovuutta, yhdistelemään eri menetelmiä ja keksimään aivan uudenlaisia, toimivia ratkaisuja. Asiakkaiden vuoksi täällä ollaan. 

”Vain tutustumalla asiakkaamme yksilölliseen arkeen, voimme nähdä, mitkä ratkaisut voisivat tehdä sitä sujuvampaa.”

Olen erikoistunut lasten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntouttamiseen. Hyödynnän vahvaa fysioterapian osaamistani sekä kokemustani aikuisneurologisten nielemisvaikeuksista hoidosta asiakkaideni avuksi arkeen. Koulutan ja konsultoin myös kollegoja ja yhteistyötahoja syömis- ja nielemisvaikeuksista. Lisäksi päivitän jatkuvasti erityisosaamistani kommunikoinnin apuvälineiden sekä vuorovaikutukseen pohjautuvien kuntoutusmenetelmissä osalta. Nämä liittyvät etenkin laaja-alaisiin kommunikoinnin haasteisiin, kuten kehitysvammaan ja autismiin. 

Yhteys
+358 40 741 3268
kirsi(at)kommunikaatiokulma.fi
Lähetä viesti turvapostilla”Vain tutustumalla asiakkaamme yksilölliseen arkeen, voimme nähdä, mitkä ratkaisut voisivat tehdä sitä sujuvampaa.”

Kirsi Katajisto

”Haluan kulkea asiakkaiden ja perheiden kanssa kohti helpompaa arkea ja sujuvampaa tulevaisuutta.”

Susanna Vilppula

Lasten kanssa työskentely on inspiroivaa ja täynnä hauskoja hetkiä. Pitkäkestoinen kuntoutus sopii luonteelleni ja antaa minulle mahdollisuuden tutustua asiakkaitteni arkeen monipuolisesti. Pyrin miettimään asiakkaitteni haasteita analyyttisesti ja pilkkomaan ne sopivan kokoisiksi tavoitteiksi, joiden toteutumista on tärkeä seurata ja tarvittaessa muokata kuntoutusjakson aikana. 

”Haluan kulkea asiakkaiden ja perheiden kanssa kohti helpompaa arkea ja sujuvampaa tulevaisuutta.”

Työkokemukseni myötä olen nähnyt, miten tärkeää on asettaa kuntoutuksen tavoitteet yhdessä perheiden kanssa, jotta voidaan saavuttaa arjen kannalta merkityksellisiä muutoksia. Eniten olen saanut kokemusta puhemotoriikan ja siihen liittyvien syömisongelmien sekä luki-taitojen kuntoutuksesta. Olen myös tottunut ottamaan kuntoutuksessa huomioon asiakkaiden mahdolliset näönkäytön haasteet. Puheterapeuttina olen avoin perehtymään uusiin diagnooseihin ja erilaisiin kommunikoinnin haasteisiin. 

Yhteys

+358 50 443 5795
susanna(at)kommunikaatiokulma.fi
Lähetä viesti turvapostilla 

Hanna Tiirikainen

Minulle on tärkeää nähdä asiakas osana arjen toimintaympäristöä ja työskennellä perheiden ja yhteisöjen kanssa tiiviisti, toimintakykyä kohentaen. Terapeuttina olen vuorovaikutustilanteissa aidosti läsnä ja pyrin kuuntelemaan asiakkailta nousevia toiveita ja tarpeita. Jokaisen asiakkaan erilaiset, yksilölliset pulmat haastavat minua ideoimaan uusia tapoja helpottaa arjen sujuvuutta.  

”Yhteinen ilo vuorovaikutuksen onnistuessa innostaa uuteen”

Käytän työssäni päivittäin erilaisia vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja tukemaan asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä vuorovaikutusta ja kommunikointia. Viime vuosina olen perehtynyt perheiden kanssa tehtävään työhön erilaisten syömishaasteiden kuten pienten, imeväisikäisten lasten syömisongelmien näkökulmasta. 

Yhteys

+358 40 159 5469
hanna(at)kommunikaatiokulma.fi
Lähetä viesti turvapostilla

”Yhteinen ilo vuorovaikutuksen onnistuessa innostaa uuteen”

Hanna Tiirikainen

”Olen etuoikeutettu saadessani viettää työpäiväni lasten mielikuvitusrikkaassa maailmassa ja seurata lähietäisyydeltä kasvua ja kehitystä.”

Anu Kivistö

Anu Kivistö

Puheterapeuttina haluan perehtyä syvällisesti asiakkaan arjesta nouseviin tarpeisiin ja tehdä pitkäjänteistä työtä yhdessä hänen lähiympäristön kanssa. Haastavien taitojen harjoittelu onnistuu parhaiten turvallisessa ja innostavassa ympäristössä, joten minulle on tärkeää saavuttaa asiakkaan luottamus ja löytää aina ne keinot, jotka juuri häntä parhaiten motivoivat.  

”Haluan kulkea asiakkaiden ja perheiden kanssa kohti helpompaa arkea ja sujuvampaa tulevaisuutta.”

Minulla on vankka kokemus perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä erilaisten kielen ja vuorovaikutuksen haasteiden kanssa. Erityisesti syömispulmien ratkominen inspiroi minua työssäni ja motivoi jatkuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. 

Yhteys

+358 50 377 7339
anu(at)kommunikaatiokulma.fi
Lähetä viesti turvapostilla

Leena Yli-Korhonen

Aito läsnäolo on minulle yksi tärkeimmistä arvoista ja työkaluista puheterapeuttina. Kuulluksi ja nähdyksi tullut asiakas tuntee, että hänellä on kommunikoijana merkitystä. Samalla syntyy turvallinen ilmapiiri, jossa haastaa taitojaan. Tämä on yhteistyön kivijalka, kun kuljemme asiakasperheen kanssa kohti toimivaa vuorovaikutusta ja kommunikointia – iloa ja hauskuutta unohtamatta. 

”Läsnäolon taito on terapeuttisuuden ydin.”

Perhelähtöinen työskentelyote on minulle ominaista; läheiset tuntevat asiakkaani parhaiten ja haluan ammentaa siitä. Pitkän kokemukseni johdosta pystyn tukemaan perheitä erilaisissa vuorovaikutuksen ja kielen haasteissa yksilöllisesti. Viittomien, kuvien ja muiden puhetta tukevien kommunikointikeinojen käytön opetteleminen yhdessä perheiden kanssa innostaa minua.

Yhteys

+358 50 543 9910
leena(at)kommunikaatiokulma.fi
Lähetä viesti turvapostilla

”Läsnäolon taito on terapeuttisuuden ydin.”

Emilia Salin

Työssäni puheterapeuttina minua motivoi ennen kaikkea etsiä innostavia ja mielenkiintoisia tapoja edistää asiakkaani tavoitteita. Työni tähtihetkiä ovat tilanteet, jolloin huomaamme yhdessä kuntoutuksen olevan parhaimmillaan hauskaa, mutta myös tehokasta.

”Kielen omaksuu parhaiten sitä käyttämällä – virheidenpelon ei saa antaa himmentää oppimisen iloa.”

Olen todennut vaihtoehtoiset viestintäkeinot vaikuttavina välineinä kommunikointiin erityisesti työskennellessäni monikielisten ja kehitysvammaisten lasten ja perheiden parissa. Voimauttavan vuorovaikutuksen imuun heittäytyminen on avannut paljon uusia ovia asiakkaideni kommunikoinnissa.

Yhteys

+358 40 730 8380
emilia(at)kommunikaatiokulma.fi
Lähetä viesti turvapostilla

 

”Kielen omaksuu parhaiten sitä käyttämällä – virheidenpelon ei saa antaa himmentää oppimisen iloa.”

Emilia Salin

”Jokaisella on oikeus omaan ääneen - puheella tai laitteella. Löydetään tuo keino yhdessä!”

Miina Tauriala

Puheterapeuttina lähden rohkeasti ja uteliaasti selvittämään keinoja lisätä kommunikointimahdollisuuksia asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä arjessa. Oikeus kommunikoida kuuluu jokaiselle, ja siksi hyvin suunniteltu yksilöllinen kuntoutuspolku luo pohjan onnistumiselle.  

”Jokaisella on oikeus omaan ääneen - puheella tai laitteella. Löydetään tuo keino yhdessä!”

Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö arjen tilanteissa on minulle luontevaa. Kuvat, viittomat ja puhelaitteet kulkevat aina matkassani. Olen ollut etuoikeutettu saadessani työskennellä pitkään kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden ja heidän perheidensä kanssa.  

Yhteys

+358 40 749 9106
miina(at)kommunikaatiokulma.fi
Lähetä viesti turvapostilla

Heidi Tuominen

Olen avoin kokeilemaan uusia ja luovia ratkaisuja puheterapia-asiakkaan kuntoutumisen tukena. Arjen kommunikointi ja eri kielten ja kulttuurien vivahteet innostavat minua toteuttamaan merkityksellistä yhteistyötä kodin, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. 

”Kotikielestä riippumatta kommunikaatio kuuluu kaikille”

Olen iloinen, että pystyn hyödyntämään vahvaa pedagogista taustaani asiakkaitteni oppimisen tukena. Työkokemukseni on vahvistanut käsitykseni, että musiikki ja leikki auttavat omaksumaan uusia taitoja esimerkiksi puhemotoristen haasteiden sekä monikielisten asiakkaiden kanssa. Puheterapeuttina olen innokas kohtaamaan erilaisia kommunikoinnin ja kielen ilmiöitä vahvistaen ymmärrystä kuvin ja viittomin. 

Yhteys

+358 50 587 6587
heidi(at)kommunikaatiokulma.fi
Lähetä viesti turvapostilla

”Kotikielestä riippumatta kommunikaatio kuuluu kaikille”

”Motivaation avulla syntyy uusia, upeita polkuja”

Sanna Parkkinen

(Perhevapaalla)

Positiivisuus ja yhdessä tekemisen ilo tukevat asiakasta parhaiten oppimaan uutta sekä vauhdittavat arjen edistysaskeleita.
Haluankin paneutua jokaisen asiakasperheen tilanteeseen huolellisesti, jotta voimme rakentaa yhdessä motivoivia kuntoutuspolkuja. 
 

”Ei ole niin vaikeaa polkua, ettei onnistumisia löytyisi”

Työurallani olen saanut työskennellä laaja-alaisesti asiakkaiden kanssa, joilla on esiintynyt puhemotoriikan haasteita tai lapsen puhe ei ole edennyt odotetusti. Vaihtoehtoisten kommunikointikeinojen yhdistäminen leikkiin ja musiikkiin on lähellä sydäntäni. 

Yhteys

+358 50 517 5434
sanna(at)kommunikaatiokulma.fi